Pengurusan

Datuk Omar Shariff Mydeen
Pengarah Eksekutif
Dato’ Bruce Lim Aun Choong
Pengarah Eksekutif
YM Raja Ridzwa Raja Abdul Aziz
Pengarah Eksekutif
Hj. Zakbah Harun
Pengarah
Syed Yazrine Shahab
Ketua Pegawai Operasi

Panel Penasihat Antarabangsa

Mr. Alan McArthur
Presiden Technical Vocational Education Training, UK
Greg McCullough
Ketua Pegawai Eksekutif Dynamic Learning Services
City & Guilds Group
Brighton Education Group
My Flex Health Group
Metro TAFE