YAB Datuk Mohamed Khaled bin Nordin
Menteri Besar Johor

Pembangunan Hab Kemahiran Johor (Johor Skill Hub) di kawasan seluas 100 ekar dikenal pasti di daerah Kota Tinggi oleh Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) dengan peruntukan sebanyak RM225 juta bagi menyediakan pengajian meliputi sektor minyak dan gas, logistik, hospitaliti dan pelancongan, bioteknologi dan penjagaan kesihatan.

Bajet Johor 2014/2015

 

YAB Datuk Mohamed Khaled bin Nordin
Menteri Besar Johor
Y.Bhg. Dato’ Dr. Pang Chau Leong
Ketua Pengarah, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia

Pendidikan dan latihan kemahiran menjadi pemacu kritikal dalam misi transformasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, berikutan kesannya ke atas produktiviti dan pembangunan modal insan. Ia juga merupakan jentera pertumbuhan tersendiri bagi menggerakkan ekonomi negara. Di bawah Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara (NKEA), salah satu inisiatif yang telah dikenal pasti bagi sektor Pendidikan ialah “Meningkatkan Latihan Kemahiran Swasta”.

Jabatan Pembangunan Kemahiran menyokong penuh inisiatif projek Skills Johor dalam membangunkan sebuah hab latihan berteraskan industri bernilai RM155 juta di Negeri Johor.  Kami difahamkan hab ini menawarkan program TVET yang diiktiraf menerusi kolaborasi bersama institusi latihan bertauliah dari dalam dan luar negara.

Usahasama di antara pihak swasta dalam bidang latihan dan pembangunan seperti Persekutuan Pusat Bertauliah JPK Malaysia (FeMAC), pihak industri dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor  sangat digalakkan. Ini bakal menyediakan satu dimensi baharu dalam pembelajaran kemahiran bagi lepasan sekolah dan tenaga kerja yang kurang cenderung kepada program yang  bersifat akademik.

Dengan penyertaan Skills Johor di bawah Projek Permulaan (EPP) kami, tanggungjawab bagi melaksanakan inisiatif-inisiatif yang selari dengan matlamat Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara kini turut diamanahkan demi kepentingan rakyat dan negara.

Y.Bhg. Dato’ Dr. Pang Chau Leong
Ketua Pengarah, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia
Tuan Haji On bin Jabbar @ Ja’afar
Pengurus Besar Yayasan Pelajaran Johor

Misi Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) adalah untuk menghasilkan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam usaha-usaha pemberian pinjaman dan biasiswa serta menampung keperluan para pelajar dalam kecemerlangan pembelajaran. Oleh itu satu usaha telah dilakukan dengan membangunkan laman web adalah untuk menyampaikan maklumat secara menyeluruh mengenai Yayasan Pelajaran Johor kepada seluruh lapisan masyarakat.

Melalui Piagam Pelanggan YPJ, maka perkhidmatan yang cekap, tepat dan mesra akan diberikan. Maklumat yang cekap, tepat dan mesra amat penting kepada pelanggan agar mereka mendapat maklumat dan gambaran yang lebih jelas di samping mengetahui bentuk bantuan dan aktiviti yang ditawarkan untuk mereka. Maka dengan itu, perancangan dan persiapan dapat dibuat untuk kemajuan dan kejayaan dunia pendidikan mereka.

YPJ akan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kerja dan perkhidmatannya sejajar dengan visi YPJ untuk menjadi cemerlang dalam membantu pembangunan dunia pendidikan dengan perkhidmatan yang cekap dan berkesan.

Tuan Haji On bin Jabbar @ Ja’afar
Pengurus Besar Yayasan Pelajaran Johor