Pengenalan Pelan Induk Kemahiran Negeri Johor

Hala Tuju TVET

Sebuah komuniti yang saling berinteraksi, mencipta gaya hidup harmoni.

Salah satu kunci kejayaan hab ini adalah pembentukan sebuah komuniti yang terdiri daripada pelajar tempatan dan antarabangsa dari seluruh ASEAN serta lain-lain negara.

Hab ini juga merupakan satu ekosistem di mana masyarakat dan industri boleh saling berinteraksi, menggembleng segala sumber agar kedua-dua pihak boleh mencapai faedah bersama.